ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ (video)


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ -ΕΓΚΩΜΙΑ-ΧΟΡΩΔΙΑ Ι.Ν.ΜΕΤΑΜ. ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ

Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ Ι.Ν.ΜΕΤΑΜ. ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ ΤΟΥ Μ. ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜ. ΤΟΥΣΩΤΗΡΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Τά καθήκοντά μας τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ( hristospanagia5 )


                                 Αυγουστίνος Καντιώτης
 «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχὰς ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν…» (κάθ. Μ. Δευτ.)
 Φθάσαμε, ἀγαπητοί μου, στὰ σωτήρια πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ λέγεται Μεγάλη, διότι μέσα στὶς 168 ὧρες της, ἀπὸ σήμερα μέχρι τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, τιμῶνται μεγάλα γεγονότα, μοναδικὰ καὶ κοσμοϊστορικά, ποὺ συγκλόνισαν τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθόνια. Γι᾿ αὐτὸ ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ ὀνομάζεται Μεγάλη· ἀλλὰ καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν θὰ πρέπῃ νὰ περάσῃ ὅπως οἱ ἄλλες.
Καὶ θέτω τὸ ἐρώτημα· ποιά εἶναι τὰ καθήκοντα ἑνὸς Χριστιανοῦ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα; Δὲν ἀπευθύνομαι σὲ ἀπίστους, ἀθέους ἢ σὲ χιλιαστάς· ἀπευθύνομαι σὲ πιστούς, ποὺ θέλουν νὰ ἑορτάσουν σωστά. Ποιά εἶναι λοιπὸν τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουμε τὴν ἑβδομάδα αὐτή;

Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται Αργό Μέλος Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός... (agiameteora.net)

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός...
Στηριγμένο το μεσονυκτικό τροπάριο "Ιδού ο νυμφίος έρχεται..." στην παραβολή του Κυρίου των δέκα παρθένων, δίνει το στίγμα της απαρχής της Μεγάλης Εβδομάδας: ο Κύριος, ο νυμφίος κάθε ανθρώπινης ψυχής, έρχεται εν τω μέσω της νυκτός.
1. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι το κύριο γνώρισμα της σχέσης του Χριστού με εμάς είναι η αγάπη. Κι όχι απλώς μια αγάπη κινούμενη μέσα σε συμβατικά τυπικά πλαίσια, αλλά μια αγάπη χωρίς όρια, την οποία ακροθιγώς μπορούμε να ψηλαφήσουμε στη σχέση του ερωτευμένου απέναντι στην ερωμένη του. ῾Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν...". Καί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αφού ο Κύριος μας απεκάλυψε - "Εκείνος εξηγήσατο - ότι ο Θεός αγάπη εστί".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...