ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ. ΣΠΑΝΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ..

«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» Βιβλιο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου


αντιβλασφ.-ιστ
«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»  Βιβλιο Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 137-144
 
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΙΣΧΥΝΘΗΤΕ
Ηκούσατε, φίλοι αναγνώσται; Ας το επαναλάβωμεν. Ας το γράψωμεν με κεφαλαία γράμματα˙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ. Επί τη πληροφορία ταύτη ομολογώ, ότι ως Έλλην ησχύνθην, εδάκρυσα, σκότος εκάλυψε την ύπαρξιν μου. Ενόμισα, ότι έβλεπον ενώπιον μου όλην την Αιθιοπίαν, την χώραν των μαύρων, λευκήν, μη έχουσαν ούτε ένα στίγμα της φρικτής βλασφημίας, την δε Ελλάδα, την χώρα του φωτός και της προόδου, μαύρην από το πλήθος των βλασφημιών, που εξακοντίζουν καθημερινώς τα απύλωτα στόματα των βλασφήμων.
Αμόρφωτος χώρα με ελάχιστα σχολεία θεωρείται η Αιθιοπία, η δε Ελλάς θεωρείται χώρα πολιτισμένη.
Και όμως οι μαύροι αυτοί, όπως τους αποκαλούν περιφρονητικώς οι Ευρωπαίοι, ως προς το σέβας του ονόματος του Θεού, απείρως υπερτερούν ημών. Και ερωτώμεν˙ Ποίοι είναι ανώτεροι εις τον πολιτισμόν;

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...