ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Εκδήλωση για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗN
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Λουκά του ιατρού, που διοργάνωσε και παρουσίασε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Άτρου, Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ζωγράφος, στο Δημοτικό κατάστημα του Πόρου, εχθές Κυριακή στις 5:30μ.μ. Κατάμεστη η αίθουσα από κόσμο που κατέφτασε από όλο το νησί, για να γνωρίσουν τη ζωή, τη μαρτυρία, αλλά και την ομολογία που έδωσε για τον Χριστό, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας και της Ρωσίας.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η * Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   2 7   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ    Σ Τ Ι Σ  5:30 μ. μ 

Σ Τ Ο   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α      Π Ο Ρ Ο Υ      

Θ Α   Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι     Ο Μ Ι Λ Ι Α

       Κ Α Ι      Π Ρ Ο Β Ο Λ Η      Τ Α Ι Ν Ι Α Σ

Μ Ε      Θ Ε Μ Α

   « Ο Α Γ Ι Ο Σ  Λ Ο Υ Κ Α Σ  Ο  Ι Α Τ Ρ Ο Σ »

     Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η   :    Ι Ε Ρ Ο Σ     Ν Α Ο Σ   Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ     

Τ Ο Υ   Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ      Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ       Π Ο Ρ Ο Υ     2 0 1 1    

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Άγιος Στυλιανός

Γιος πλουσίων γονέων, διδάχθηκε από νωρίς απ’ αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων. Αφού έτσι ανατράφηκε και οι γονείς του πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του και πήγε ως ασκητής στην έρημο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...