ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η * Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


  
                                    


   Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   2 5   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ

     Σ Τ Ι Σ  5:30 μ. μ.  Σ Τ Ο   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

      Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α      Π Ο Ρ Ο Υ      Θ Α

    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι     Ο Μ Ι Λ Ι Α

       Κ Α Ι      Π Ρ Ο Β Ο Λ Η      Τ Α Ι Ν Ι Α Σ

                            Μ Ε      Θ Ε Μ Α

   « Ο   ΓΕΡΟΝΤΑΣ   ΙΑΚΩΒΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΗΣ »

     Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η   :    Ι Ε Ρ Ο Σ     Ν Α Ο Σ

               Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ     

               Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ        Π Ο Ρ Ο Υ
                                
                                    2 0 1 2   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...