ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Η ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

         « ἁκολουθῶν ἐμοί οὐ μὴ περιπατὴση ἐν τῆ σκοτὶα,                              ἀλλ' ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς»
     
   ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἔχει μὲσα του τὸν πὸθο τῆς γνὼσεως. Τὶ θὰ ὠφεληθῆς ὄμως ἀπό τίς ξερές γνώσεις,χωρὶς τὸν φὸβο τοῦ Θεοῦ;
   Ὁ ταπεινὸς, ὁ ἀμὸρφωτος χωρικὸς ποὺ ὑπηρετεῖ μέ ἁγνότητα τὸν Θεό, εἶναι ἀσυγκρὶτως ἀνὼτερος ἀπὸ τον ὑπερὴφανο σοφὸ  ποὺ ἔχει γιὰ μοναδικὴ του φροντὶδα, ὄχι τῆς ψυχῆς του τήν πορεία, ἀλλὰ τήν πορεὶα τῶν ἄστρων.

   Αὐτὸς ποὺ γνωρὶζει καλὰ τον ἑαυτὸ του, τὸν περιφρονεῖ. Οἱ ἔπαινοι τῶν ἄλλων τὸν ἀφὴνουν ἀδιάφορο.
Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ξερής γνὼσεως ἀγαποῦν νά ἐπιδεικνύωνται καί νά τιμοῦνται ὡς σοφοί.
   Ὁ Θεὸς ὃμως θὰ μὰς κρὶνη ὄχι σὺμφωνα μὲ τὶς γνὼσεις μας ἀλλά σὺμφωνα μὲ τὰ ἔργα μας. Τί θά μᾶς ὠφελὴση ἄν παρουσιασθοῦμαι ἐνὼπιὸν Του σοφὸτατοι σὲ γνὼσεις, γυμνοὶ ὃμως ἀπὸ ἔργα ἀγάπης;
    Συγκέντρωσε λοιπόν τήν προσοχή σου σέ ὅ,τι ὠφελεῖ τὴν ψυχὴ. Εἶναι ἀνὸητος ἐκεῖνος ποὺ προσὲχει
ἄλλα πράγματα καί ὄχι ὅ,τι ὁδηγεῖ στὴ σωτηρὶα τῆς ψυχῆς του.

πηγη: ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  εκδοσεις ΦΩΣ
Aναρτηση : Θαβωρειο Φως blogspot.com 23/07/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...