ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ "ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ"

    
     Σέ αὐτοὺς ποὺ δυσπιστοῦν, ἀμφιβὰλλουν κι
ἀμφισβητοῦν καί τά σκὲπτονται μόνο μέ τήν λογική καί
δέν εἶναι ανοικτοὶ μὲ τὸν Θεὸ, ὀ Θεός δὲν ἐμφανὶζεται.
Σέ κλειδωμὲνες ψυχές ὀ Θεός δὲν εἰσὲρχεται, δὲν
ἐκβιὰζει δέν παραβιάζει.Ἀντὶθετα, σέ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν
 πὶστη ἀπλή, χωρίς διακυμάνσεις, ὀ Θεός ἐμφανίζεται
καί χαρίζει το ἄκτιστον φῶς Του.Τό δίδει πλούσια
καί στήν ἐδῶ ζωή καί, πολύ περισότερο,στήν ἄλλη.


  Μή νομίζεται, ὅμως, ὅτι ὅλοι ἐδῶ βλέπουν τό ἴδιο
καθαρά τό φῶς τῆς ἀληθείας. Καθένας τό βλέπει
ἀνάλογα μέ τήν ψυχή του, μέ τό πνεῦμα του, μέ τή
μόρφωσή του, μέ τήν ψυχική  του κατάσταση.
Καταλάβατε; Βλέπουν, γιά παράδειγμα, πολλοί μία εἰκόνα,
ὅμως δέν ἔχουν ὅλοι ὅσοι τήν βλέπουν τά ἴδια
συναισθήματα. Ἔτσι εἶναι καί τό θεῖον φῶς. Τό
ἀληθινό φῶς δέν λάμπει σέ ὅλες τίς καρδιές τό ἴδιο.
Δηλαδή, τό ἴδιο λάμπει ὁ ἥλιος ὁ φυσικὸς, ἀλλά στό
σπίτι πού εἶναι μαύρα τά τζάμια του, λίγο περνᾶνε
ἀπό κεῖ οἱ ἀκτίνες. Καταλάβατε; Γι αὐτό λέω, τό ἴδιο
γίνεται καί μέ τό ἄκτιστο φῶς. Εἶναι μαῦρα τά τζάμια
μας, δέν εἶναι καθαρή ἡ καρδία μας δέν τοῦ ἐπιτρέπει ἡ
μαυρίλα νά περάσει
  Ἀκόμη καί στούς ἁγίους μας καί στούς προφῆτες
συνέβαινε αὐτό τό πράγμα. Κι αὐτοί ἀκόμη ἀνάλογα
μέ τήν καθαρότητά τους, αἰσθάνονταν τό φῶς τό θεῖον.
Δέν εἶναι αὐτά σωστά μέ τήν θεολογία;

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ' ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 2010

thavoreio fos.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...