ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2Ο12

Ι Ε Ρ Ο Σ     Ν Α Ο Σ     Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ
                    Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ     Π Ο Ρ Ο Υ

                      ======== *** ========

  Α Γ Ι Α   Κ Α Ι   Μ Ε Γ Α Λ Η   Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α   2 Ο 1 2
   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Ι Ε Ρ Ω Ν    Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω ΝΚ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν               Ώ Ρ Α
Όρθρος  και Θεία Λειτουργία                     8 : 00 π . μ .
Ακολουθία του Νυμφίου                              8 : 00 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Η    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
Ακολουθία  του  Νυμφίου                            8 : 00 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Η    Τ Ρ Ι Τ Η
Ακολουθία  του  Νυμφίου                            8 : 00 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Η   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
Ακολουθία  Μεγάλου  Ευχελαίου               6 : 00 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Η   Π Ε Μ Π Τ Η                                  
Θεία   Λειτουργία                                         8 : 00 π . μ .
Ακολουθία  των Παθών του  Κυρίου         7 : 30 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Η   Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η                      
Αποκαθήλωσης                                            11 : 00 π . μ .
Επιτάφιος   Θρήνος                                      7 : 30 μ . μ .

Μ Ε Γ Α Λ Ο   Σ Α Β Β Α Τ Ο    
Αναστάσιμος   Όρθρος   και
Θεία   Λειτουργία                                         11 : 15 μ . μ .

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α                      
Εσπερινός  της  Αγάπης
Παντοκράτορας  Αννινάτα                           7 : 00 μ . μ .      
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...