ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΣ ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2012

Ι Ε Ρ Ο Σ     Ν Α Ο Σ     Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ
                    Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ     Π Ο Ρ Ο Υ

                      ======== *** ========

     Δ Ι Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ι Μ Ο Σ   Ν Ε Α   Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α  
   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Ι Ε Ρ Ω Ν    Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν
                                            2 0 1 2
Ν Ε Α   Τ Ρ Ι Τ Η                                                   Ώ Ρ Α

Αναστάσιμος  Όρθρος  και
Θεία    Λειτουργία                                              8 : 00 π . μ .
Παναγία Καθαρές  Στράτες                                                                                      


Ν Ε Α   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Αναστάσιμος  Όρθρος  και
Θεία    Λειτουργία    Αγία                                  8 : 00 π . μ .
Παρασκευή  Ασπρογέρακα


Ν Ε Α    Π Ε Μ Π Τ Η

Αναστάσιμος  Όρθρος  και
Θεία    Λειτουργία                                              8 : 00 π . μ .
Παναγια Κορνελο


Ν Ε Ο   Σ Α Β Β Α Τ Ο

Αναστάσιμος  Όρθρος  και
Θεία    Λειτουργία                                              8 : 00 π . μ .
Παναγία Βλαχέρνα Αννινάτα   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...