ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΣΦΟΔΡΑ
Marquee by Copy Paste

Σελίδες

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Στάδια πνευματικής προκοπής ..Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Αντίσταση κατα λογισμών διαβόλου --) καταπολέμηση ακηδείας --) φόβος Θεού --) αυταπάρνησι και υπακοή --) περιεκτική φιλοπονια (πόθος κόπου και πόνου) --) ξύπνημα του νού --) θεία ευλαβεία και προθυμία, φόβος Θεού --) αυξάνει η προσευχή --) έμπρακτη ταπεινοφροσύνη --) δάκρυα πένθους --) καθαρότητα καρδίας ,φωτισμός , επαναφορά στο κατ' εικόνα και ομοίωση , Θεοιδία
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...